Χάρτης Κατάταξη

01.0009 ΛΟΥΚΙΑ

01.0009 ΛΟΥΚΙΑ
Συντεταγμένες: 540|479
Πόντοι: 2.404
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)