Χάρτης Κατάταξη

0032

0032
Συντεταγμένες: 474|462
Πόντοι: 11.824
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)