Χάρτης Κατάταξη

0059

0059
Συντεταγμένες: 457|482
Πόντοι: 10.020
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)