Χάρτης Κατάταξη

077 REC

077 REC
Συντεταγμένες: 537|475
Πόντοι: 10.235
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)