Χάρτης Κατάταξη

0010

0010
Συντεταγμένες: 477|460
Πόντοι: 10.971
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)