Χάρτης Κατάταξη

029 REC

029 REC
Συντεταγμένες: 461|475
Πόντοι: 10.393
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)