Χάρτης Κατάταξη

0013

0013
Συντεταγμένες: 479|459
Πόντοι: 11.321
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)