Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #091

-Sweetest Love x3 #091
Συντεταγμένες: 510|489
Πόντοι: 9.814
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)