Χάρτης Κατάταξη

034 REC

034 REC
Συντεταγμένες: 465|470
Πόντοι: 10.094
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)