Χάρτης Κατάταξη

002

002
Συντεταγμένες: 461|472
Πόντοι: 11.427
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)