Χάρτης Κατάταξη

0068

0068
Συντεταγμένες: 455|481
Πόντοι: 10.391
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)