Χάρτης Κατάταξη

C...049

C...049
Συντεταγμένες: 488|510
Πόντοι: 9.978
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)