Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #116

-Sweetest Love x3 #116
Συντεταγμένες: 463|530
Πόντοι: 9.475
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)