Χάρτης Κατάταξη

0025

0025
Συντεταγμένες: 483|455
Πόντοι: 11.592
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)