Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #042

-Sweetest Love x3 #042
Συντεταγμένες: 486|493
Πόντοι: 9.518
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)