Χάρτης Κατάταξη

tsr 029

tsr 029
Συντεταγμένες: 532|539
Πόντοι: 10.218
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)