Χάρτης Κατάταξη

0042 LEFONIAS1994

0042 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 485|495
Πόντοι: 9.630
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)