Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #050

-Sweetest Love x3 #050
Συντεταγμένες: 485|496
Πόντοι: 9.886
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)