Χάρτης Κατάταξη

079 REC

079 REC
Συντεταγμένες: 453|512
Πόντοι: 9.262
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)