Χάρτης Κατάταξη

Sweetest Love x3 *102*

Sweetest Love x3 *102*
Συντεταγμένες: 460|531
Πόντοι: 3.880
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)