Χάρτης Κατάταξη

033 REC

033 REC
Συντεταγμένες: 543|473
Πόντοι: 10.239
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)