Χάρτης Κατάταξη

0018

0018
Συντεταγμένες: 497|449
Πόντοι: 11.331
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)