Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #088

-Sweetest Love x3 #088
Συντεταγμένες: 510|487
Πόντοι: 9.889
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)