Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 038

|ATH| 038
Συντεταγμένες: 510|487
Πόντοι: 9.526
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)