Χάρτης Κατάταξη

0091

0091
Συντεταγμένες: 450|493
Πόντοι: 10.712
Παίκτης: dim4000
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)