Χάρτης Κατάταξη

217. Yami Sukehiro

217. Yami Sukehiro
Συντεταγμένες: 550|512
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)