Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #026

-Sweetest Love x3 #026
Συντεταγμένες: 488|489
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)