Χάρτης Κατάταξη

Sweetest Love x3 *100*

Sweetest Love x3 *100*
Συντεταγμένες: 462|533
Πόντοι: 3.880
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)