Χάρτης Κατάταξη

223. Yami Sukehiro

223. Yami Sukehiro
Συντεταγμένες: 551|508
Πόντοι: 10.014
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)