Χάρτης Κατάταξη

0019

0019
Συντεταγμένες: 488|451
Πόντοι: 10.340
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)