Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #060

-Sweetest Love x3 #060
Συντεταγμένες: 519|452
Πόντοι: 9.785
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)