Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #049

-Sweetest Love x3 #049
Συντεταγμένες: 484|496
Πόντοι: 9.814
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)