Χάρτης Κατάταξη

060 REC

060 REC
Συντεταγμένες: 545|472
Πόντοι: 10.227
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)