Χάρτης Κατάταξη

0021

0021
Συντεταγμένες: 489|450
Πόντοι: 11.321
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)