Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #087

-Sweetest Love x3 #087
Συντεταγμένες: 509|487
Πόντοι: 9.872
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)