Χάρτης Κατάταξη

tsr 051

tsr 051
Συντεταγμένες: 517|549
Πόντοι: 10.221
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)