Χάρτης Κατάταξη

135 Nie z tej ziemi

135 Nie z tej ziemi
Συντεταγμένες: 539|464
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)