Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #047

-Sweetest Love x3 #047
Συντεταγμένες: 483|499
Πόντοι: 9.824
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)