Χάρτης Κατάταξη

205. Yami Sukehiro

205. Yami Sukehiro
Συντεταγμένες: 553|511
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)