Χάρτης Κατάταξη

1) ΚΥΘΝΟΣ

1) ΚΥΘΝΟΣ
Συντεταγμένες: 518|450
Πόντοι: 9.790
Παίκτης: ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)