Χάρτης Κατάταξη

081

081
Συντεταγμένες: 497|446
Πόντοι: 10.855
Παίκτης: domouk73
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)