Χάρτης Κατάταξη

252. Mikasa Ackerman

252. Mikasa Ackerman
Συντεταγμένες: 553|516
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)