Χάρτης Κατάταξη

0085 LEFONIAS1994

0085 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 492|515
Πόντοι: 9.618
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)