Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #061

-Sweetest Love x3 #061
Συντεταγμένες: 522|451
Πόντοι: 9.840
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)