Χάρτης Κατάταξη

tsr 053

tsr 053
Συντεταγμένες: 537|542
Πόντοι: 10.217
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)