Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #038

-Sweetest Love x3 #038
Συντεταγμένες: 484|492
Πόντοι: 9.523
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)