Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #024

-Sweetest Love x3 #024
Συντεταγμένες: 488|487
Πόντοι: 9.814
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)