Χάρτης Κατάταξη

0030

0030
Συντεταγμένες: 485|458
Πόντοι: 11.884
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)