Χάρτης Κατάταξη

C...004

C...004
Συντεταγμένες: 500|482
Πόντοι: 10.062
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)