Χάρτης Κατάταξη

083 REC

083 REC
Συντεταγμένες: 448|519
Πόντοι: 5.996
Παίκτης: Assassin Of Death
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)