Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #089

-Sweetest Love x3 #089
Συντεταγμένες: 512|487
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)